fbpx

הקלות בהלוואה בקרן 'קורונה' (פברואר 2021)

ירון ינאי > בלוג > כללי > הקלות בהלוואה בקרן 'קורונה' (פברואר 2021)

מידע עדכני לגבי הרחבת הסיוע בקרן הלוואות בערבות מדינה במשבר הקורונה

כחלק מההתמודדות במשבר הכלכלי המתמשך ולנוכח התפרצות הקורונה, נוספו הקלות משמעותיות בקרן בערבות מדינה במשבר הקורונה לחברות בעלות מחזור של עד 400 מיליון ₪, להלן עיקרי הדברים:

1. הארכת משך ההלוואה: – פריסת ההלוואה תתאפשר לתקופה של עד 10 שנים בכפוף לאישור הבנק אליו הוגשה הבקשה להלוואה (במקום 5 שנים קודם לכן).

שימו לב שהפריסה הינה להלוואות חדשות בלבד (ולא להלוואות קיימות).

2. הארכת תקופת הגרייסיתאפשר גרייס חלקי ודחייה של תשלומי הקרן ב12 חודשים נוספים, כלומר, תקופת הגרייס הכוללת יכולה לעמוד על 24 חודשים במצטבר, להלוואות קיימות שסיימו את תקופת הגרייס הראשונה שלהן או שצפויות לסיים.

יודגש כי לא חל שינוי במימון הריבית על חשבון המדינה נותר ל12 חודשי הגרייס הראשונים בלבד.

3. הגדלת תקרת ההלוואוה במסלול לעסקים בסיכון מוגברהיקף ההלוואה המקסימלי הועלה ל- 20 מליון ₪ או 40% מגובה המחזור השנתי, הנמוך מביניהם (במקום 10 מליון ₪ קודם לכן).

ההקלות לעיל הן בנוסף להקלות שנכנסו לתוקפן בסוף חודש ינואר 2021:

  1. הקלה לענין קבלת הלוואה לחברות בעלות מחזור של עד 50 מליון ₪ , גם בהיעדר דו"ח כספי מבוקר לשנת 2019.
  2. אפשרות לקבלת הלוואה במסלול הייעודי לעסקים בסיכון מוגבר, גם לעסקים שמחזורם ירד ב25% לפחות באחד מהרבעונים במהלך שנת 2020 בהשוואה לשנת 2019 (לעומת 50% קודם לכן).
  3. העלאת היקף ההלוואה עד ל40% ממחזור המכירות.
  4. הכפלת מגבלת ההלוואות לעסקים חדשים ביחס להוצאות לסכום של 500,000 ₪ או 16% מהיקף ההוצאות, הנמוך מביניהם.

להלן ריכוז מסלולי ההלוואות בערבות מדינה במשבר הקורונה, לאחר כלל ההקלות הנוספות:

טבלת הקלות קרן קורונה

(הטבלה באדיבות אגף הכלכלה, המועצה למפעלים קטנים ובינוניים)

אם אתה רוצה לדעת האם אתה זכאי, מה המשמעות של ההטבות המעודכנות,  ומה אתה צריך לעשות כדי לקבל את ההלוואה, אני מזמין אותך ליצור קשר בטופס למטה.

להתייעצות וקבלת עזרה צרו קשר:

הצטרפת לקבוצת הווצאפ שלנו לבעלי עסקים?

לחץ כאן והצטרף עכשיו לקבוצה הכוללת הכוללת מידע פיננסי וטיפים חשובים