fbpx

איפה הכסף?

ירון ינאי > בלוג > כללי > איפה הכסף?

"למה הרווח של העסק לא מגיע אלי לכיס?"

בעלי עסקים רבים מזדהים עם שאלה זו.​ ניקח לדוגמא את איציק, ששאל אותי את השאלה הזאת בשבוע שעבר.דו"ח הרווח והפסד שלו הציג רווח של 900 אלף שקל וחשבון הבנק הציג רק 300 אלף שקל לאותה התקופה.
איך זה יכול להיות ומאיפה נובע הפער הזה?

נגן וידאו אודות ירון ינאי - מנכ"ל ניהול כספים ופתרונות מימון

ראשית בואו נעשה סדר –  מה אנחנו רואים בדו"ח רווח והפסד?
דו"ח רווח והפסד מייצג בתוכו את החשבוניות שהוצאנו ללקוחות
מינוס החשבוניות שאנחנו קיבלנו לשלם, כך שאחד פחות השני בגדול נותן כאן את הרווח.

מטבע הדברים, על החשבוניות שאנחנו ביקשנו לקבל עליהן כסף אנחנו לא מקבלים אותו באותו רגע, וגם את החשבוניות שקיבלנו לשלם –
גם אותן אנחנו לא משלמים באותו רגע.
ונוצר כאן פער!

הפער הזה מיתרגם בסופו של דבר לתזרים מזומנים.
ניתן לעשות התאמה בין הרווח וההפסד לבין תזרים המזומנים, וזה באמת מה שעשינו כאן עם איציק.
הלכנו ובדקנו, לאותה נקודת זמן, עבור איזה חשבוניות באותה תקופה באמת התקבל תשלום, איזה חשבוניות לא שילמנו עליהם, איזה הלוואות שולמו באותו זמן ואיזה כספים הבעלים לקחו לעצמם – כל הדברים האלה לא מופיעים בדו"ח רווח והפסד, ואז ראינו שכן – הכל בסדר! יש התאמה בין הרווח וההפסד
והבנו איפה הכסף נמצא!

הוא נמצא אצל הלקוחות, והוא נמצא אצל הספקים, ונמצא באותם כספים שיוצאים שלא מופיעים בדו"ח רווח והפסד כמו הלוואות, מיסים וכספים שאנחנו לוקחים לעצמינו: חוז בעלים.

מסקנה:
כדי להבין את הפעילות של העסק צריך להסתכל עליה בצורה מורכבת לראות אותה בכמה רבדים:
צריך לראות אותה גם מבחינת הרווח וההפסד, גם מבחינת תזרים המזומנים
גם מבחינה של היתרות של הלקוחות, ספקים ומלאי, ומתוך זה לבנות את התמונה של מה קורה עם הכסף בעסק.

זה אכן מתסכל. אנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו מספר אחד שיגיד שאנחנו בסדר
או לא בסדרואיפה אנחנו עומדים,אבל זה המצב.
לנהל את הכספים בעסק זה דבר מורכב ומצריך ראייה רב ממדית.

אם אתם צריכים עזרה עם התזרים, נמאס לכם שאין לכם תמונה ברורה של מה שקורה בכספים, אני מאוד אשמח לעזור לכם, פנו אלינו, אנחנו כאן לרשותכם בטלפון 04-9520061 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בטופס: