fbpx

הלך הרוחות בבנקים לקראת חודש מרץ

ירון ינאי > בלוג > כללי > הלך הרוחות בבנקים לקראת חודש מרץ

חודש מרץ הוא החודש שבו התחילה הקורונה,ומתוך שכך הלוואות קורונה שניתנו יתחילו להיפרע אוטוטו.

אפשרות הארכת תקופת הגרייס (שפורסמה בפברואר 2021) מקלה אומנם על בעלי העסקים אך עדיין מדירה שינה מעיני הבנקאים. החשש שלהם מהמשבר המתמשך ומאי יכולת הפרעון של חלק מהעסקים גורם לקונפליקט והחמרת אמות המידה שלהם למתן הלוואות ואשראי אחר.

מהצד הסטגנטיבי, הבנקים חוששים ממה שהולך לקרות בחודש מרץ, כי הם לא יודעים מי מתוך העסקים שקיבלו אשראי באמת יוכלו להחזיר את ההלוואות ומה המצב שלהם.

כאשר הבנקים חוששים הם גם בסטגנציה מול בקשות אשראי חדשות מלקוחות שמגיעים. מהצד השני, חלק מהנהלות הבנקים כבר העבירו יעדים לסניפים, עם המסר: "קדימה מנהלים, תתחילו לעבוד, תביאו עסקים טובים. אנחנו רוצים לתת אשראי לעסקים שאנחנו יכולים לבטוח בהם."

כך נוצר בעצם קונפליקט בין סטגנציה (לא לתת אשראי) לבין- אנחנו רוצים לקבל אשראי.

ומה המשמעות של המצב הזה עבורנו? שאי אפשר לבקש הלוואות עכשיו? לא.

זה אומר שכבעלי עסק שצריכים אשראי אנחנו יכולים לפנות לבנק, אבל אני ממליץ מאוד להגיע לבנק בצורה מאוד מקצועית: להגיע עם תזרים מזומנים ותכנית עסקית כמו שצריך, להגיע עם הסבר טוב לבנק למה הכסף מיועד – לתת לבנק בטחון שמה שהבנק הולך לתת, הולך גם לחזור אליו.

לא מדובר בבטחונות מטריאלים, אלא  להעביר את הביטחון בעסק עצמו- שהוא יחזיק מעמד, שהוא עסק טוב.

אם אתם צריכים כסף, תפנו לבנק, אבל תגיעו בצורה מקצועית. אם אתם צריכים עזרה בניהול הכספים לקראת בקשה להלוואה מהבנק צרו קשר עכשיו בטופס שלמטה או ישירות בטלפון 04-9520061.