fbpx

מה זה EBITDA?

ירון ינאי > בלוג > כללי > מה זה EBITDA?

מה זה EBITDA ומה המשמעות שלה מבחינת ההלוואות לבנקים?

EBITDA היא המקשרת בין דו"ח הרווח והפסד לתזרים המזומנים.

ה-EBITDA באה לייצג או למצוא את הסכום שנשאר לעסק על מנת לעמוד בהתחייבויות לבנקים
אז מה למעשה היא עושה?

ה- EBITDA לוקחת את הרווח התפעולי, מוסיפה עליו את הפחת, וזה הכסף שלכאורה העסק ידע לעשות, כלומר היא מייצגת את מה שנשאר לנו אם כל ההכנסות נכנסו, וכל ההוצאות יצאו.

מתוך הEBITDA מפחיתים את כל מה שלא נמצא בדו"ח הכספי, כמו למשל מס הכנסה, ביטוח לאומי והחזרי הלוואות.

איך הבנקים מחשבים את יכולת ההחזר של העסק?

נניח שלעסק, חברה בע"מ, יש רווח תפעולי של 200 אלף שקל, יש לה פחת של 50 אלף שקל, ונניח גם שכל ההכנסות שלה באמת נכנסו וכל ההוצאות שלה יצאו. כלומר, יש לנו רווח תפעולי של 200 אלף שקל, EBITDA של 250 אלף שקל, ומפה מתחילים להוריד את ההוצאות: נניח שמס הכנסה שמשולם במהלך השנה הוא 100 אלף שקל, נשאר לנו 150 אלף ש"ח, ונניח שיש לנו גם החזר הלוואות של 10,000 שקל בחודש. כלומר 120 אלף שקל בשנה.

מתוך זה הבנקים באים ואומרים , רגע, לעסק יש EBITDA של 250 אלף, אזי יש לו יכולת להחזיר את ההלוואות לבנקים אחרי מס הכנסה, ויש לו עוד 150 אלף שקל, יש לו הלוואות של 120 אלף בשנה,  נהדר, לעסק יש יכולת החזר!

אם אתם צריכים עזרה בהגשת בקשת הלוואה לבנק או בניהול הכספים בעסק צרו קשר עכשיו בטופס שלמטה או ישירות בטלפון 04-9520061.