fbpx

מרצה אורח בכנס Start At The Top - ינואר 2020

חברת Industry RockStar מסאן פרנסיסקו עוסקת בפיתוח עסקים בכל רחבי העולם.

בינואר 2020 הם הגיעו לישראל להציג את התוכנית שלהם לבעלי עסקים בישראל.

כחבר בתוכנית הצגתי בכנס והרצתי על הקשר בין ייעוץ מקצועי לפיתוח עסקי מואץ.