fbpx

הזמנה לקבל את ההקלטה של ההדרכה

חיווי אשראי וההשפעה הדרמטית שלו על העסק שלך

מה תמצא בהדרכה המוקלטת?

דו"ח חיווי האשראי (Credit Report), או בשמו העממי 'ציון האשראי' הפך להיות בחודשים האחרונים אחד הפרמטרים המשמעותיים ביותר בהחלטות הבנקים והגופים הפיננסיים למתן אשראי. ת'כלס, הוא מרכיב עיקרי בהחלטת הבנק באם לאשר לכם הלוואה.הנושאים בהדרכה כוללים את המידע הבא:

לקבלת ההקלטה מלא פרטיך בטופס