fbpx

הזמנה לקבל את הקלטה של ההדרכה

איך מגישים לבנק בקשת אשראי שתאושר?

מה תמצא בהדרכה המוקלטת?

בכ-60 דקות של הדרכה אלמד אותך איך מגישים לבנק בקשת אשראי שתאושר כך שתוכל להזרים כספים לעסק ולייצר עוד פיתוח עסקי.
בסיום ההדרכה תדע איך להביא לידי כך שבקשת האשראי שלך (הלוואה או מסגרת) תאושר ללא סירובים וללא דחיות בריביות הטובות ביותר ובעמלות הנמוכות ביותר.

בהדרכה אני מדבר על
5 השלבים הקריטיים להצלחת קבלת האשראי:

לקבלת ההקלטה מלא פרטיך בטופס