fbpx

הזמנה לצפייה בהקלטה של ההדרכה

איך מקבלים הלוואה מקרן קורונה?

מה תמצא בהדרכה המוקלטת?

בעקבות הקלות חדשות בקרן הקורונה למתן הלוואות קיימתי וובינר עם הבהרות במגוון שאלות, ביניהן:הנושאים בהדרכה כוללים את המידע הבא:

לקבלת ההקלטה מלא פרטיך בטופס

(אורך הוידאו 23:20 דקות)